Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

Cilji programa

Programa sodelovanja za izpolnitev svojega poslanstva vključuje splošni cilj ter nekaj specifičnih ciljev.

 Splošni cilj programa je postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, za podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije ter vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja.

Specifični cilji programa so:

  • Boljša izkoriščenost naravnih in kulturnih vrednot s sodelovanjem v turizmu kot najkonkurenčnejšem in delovno najintenzivnejšem sektorju v regiji.
  • Ustvarjanje oziroma krepitev lokalnega gospodarstva (lokalno razpoložljiva delovna mesta, nova podjetja, podjetništvo) na podeželskih območjih prek razvoja trajnostnega turizma in povezovanja oddaljenih lokacij kulturne in naravne dediščine ter njihovo nadaljnje povezovanje z večjimi turističnimi destinacijami, magneti.
  • Nadaljnji razvoj znamke »zelena in prebivanja vredna« regija čezmejnega sodelovanja z ohranjanjem, oživljanjem in z ovrednotenjem naravnih in kulturnih virov ter s krepitvijo sodelovanja med deležniki ter z družbenimi, ekonomskimi in z institucionalnimi povezavami.
  • Podaljševanje čezmejnega sodelovanja s krepitvijo institucionalnih zmožnosti javnih in civilnih interesnih skupin na vzajemno pomembnih področjih javnih politik in storitev.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska