Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020 je sestavljen iz predstavnikov obeh držav članic, Slovenije in Madžarske. Sestava Odbora za spremljanje je bila določena na osnovi medsebojnega sporazuma programskih partnerjev, ki zastopajo državi članici.

Odbor za spremljanje usmerja program, zagotovi kakovost in učinkovitost njegovega izvajanja in odloča o odobritvi oziroma zavrnitvi projektov za sofinanciranje.

Zasedanja OzS bodo potekala izmenično v obeh državah članicah. OzS zaseda vsaj enkrat letno in pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev. Podrobno preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na izvajanje programa in sprejme odločitve o kakršnih koli spremembah programa, ki jih predlaga Organ upravljanja ali OzS s svojim predlogom.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska