Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

SKUPNI SEKRETARIAT (SS)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Oddelek za upravljanje čezmejnih programov

Trubarjeva 11,

SI-2000 Maribor

mag. Jasmina Litrop

mag. Jasmina Litrop

Vodja skupnega sekretariata

Telefon: +386 (0)1 400 3162
e-pošta: jasmina.litrop@gov.si
e-pošta: si-hu.svrk@gov.si

Anita Plevnik

Anita Plevnik

Skrbnica pogodb

Telefon: +386 (0)1 400 3160
e-pošta: anita.plevnik@gov.si
e-pošta: si-hu.svrk@gov.si

Dr. Katja Šnuderl

Dr. Katja Šnuderl

Skrbnica pogodb

Telefon: +386 (0)1 400 3164
e-pošta: katja.snuderl2@gov.si
e-pošta: si-hu.svrk@gov.si

Zakar András

Zakar András

Skrbnik pogodb

Telefon +386 (0)1 400 3102
e-pošta: andras.zakar@gov.si
e-pošta: si-hu.svrk@gov.si

Gombás Ágnes

Gombás Ágnes

Info točka na Madžarskem - Zalaegerszeg

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Petőfi Sándor utca 24.
HU-8900 Zalaegerszeg
tel. +36 (06)92 511-070
e-pošta: gombas.agnes@szechenyiprogramiroda.hu
e-pošta: si-hu.ip@szechenyiprogramiroda.hu

Anita Takács

Anita Takács

Info točka na Madžarskem - Szombathely

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Fő tér 15
H-9700 Szombathely
Tel. +36 20 959 1669
E-mail: Takacs.Anita.Terezia@szechenyiprogramiroda.hu
E-mail: si-hu.ip@szechenyiprogramiroda.hu

Vodja programa / Organ upravljanja in Skupni sekretariat
PS Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Skupni sekretariat je del Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Sektor za upravljanje čezmejnih programov) in ga je vzpostavil Organ upravljanja. Vzpostavitev in delovanje SS ter njegove dejavnosti se financirajo iz proračuna tehnične pomoči skladno z delovnim načrtom Organa upravljanja.

SS vključuje različna delovna mesta članov iz obeh partnerskih držav, ki se financirajo iz tehnične pomoči obeh držav članic, kar omogoča kombinirano kadrovsko strukturo.

SS, kot del Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo imel dve podružnici (informativni točki) na Madžarskem. Celotno skupino SS vodi vodja SS, čigar delo je neodvisno od Organa upravljanja in katerega koli drugega programskega telesa, kot je to določeno v opisu upravljanja in nadzora.

Naloge skupnega sekretariata so:

 • pomaga OU in OzS pri izvajanju njunih nalog;
 • med izvajanjem posreduje podatke OzS;
 • posreduje informacije morebitnim upravičencem o možnosti financiranja izvedbe projektov, ki so potrebni v sklopu programa sodelovanja;
 • izvaja upravni nadzor, pregled izpolnjevanja pogojev in presojo kakovosti projektnih prijav;
 • uporablja orodje Arachne za vrednotenje finančne zmožnosti deležnikov in vzpostavitev ukrepov za preprečevanje goljufij;
 • organizira delavnice za morebitne prijavitelje;
 • pomaga upravičencem pri izvedbi njihovih projektov;
 • pomaga vodilnim upravičencem pri pripravi zahtevkov za izplačilo;
 • izdela in koordinira letna poročila o izvajanju ter jih posreduje OU in OzS;
 • nudi pomoč pri pripravi sestankov in dogodkov na programski ravni;
 • zbira finančne, fizične in statistične podatke, ki so potrebni za spremljanje programa in izdelavo vmesnih in končnih poročil o izvajanju;
 • zagotavlja upravno vodenje (zunanjih) nalog in storitev;
 • zagotavlja ustrezno delovanje in vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje (eMS);
 • koordinira postopek vrednotenja projekta in najemanje zunanjih strokovnjakov od primera do primera;
 • zagotavlja koordinacijo in nadaljnjo obravnavo podatkov ter aktivnosti obveščanja javnosti na programski ravni, vključno s posodabljanjem spletne strani programa glede na strategijo komuniciranja;
 • sodeluje pri komunikacijskih projektih Evropske komisije, INTERACT in/ali nacionalnih organizacij;
 • koordinira vrednotenja, ki se izvajajo med izvedbo programa in po njej.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska