Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

NOVICE PROJEKTOV

Na tej strani bodo objavljene novice projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska