Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

NOVICE PROJEKTOV

Na tej strani bodo objavljene novice projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska