Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

Nova prijateljstva

Novi podvigi

Nove naveze

ISKANJE PARTNERJEV

PODATKOVA BAZA KEEP

Na spletni strani http://www.keep.eu/keep/ so dostopne informacije o partnerjih, ki so sodelovali v projektih programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko v obdobju 2007-2013. Seznam partnerjev in opis projektov se bo sprotno dopolnjeval z podatki iz obdobja 2014-2020. Podatki so v pomoč v  iskanju partnerjev za sodelovanje v  novih projektih čezmejnega sodelovanja.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska