Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

5. zasedanje Odbora za spremljanje

Peto zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 5. in 6. julija 2017 v Moravskih Toplicah v Sloveniji.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili s izvajanjem programa 2014-2020 in s stanjem vezanim na zaključevanje OP SI-HU 2007-2013, prav tako so se seznanili z delom skrbnika za nepravilnosti pri organu upravljanja, novo platformo, ki jo pripravlja EK in z rezultati prve evalvacije programa. Potrdili so Letno poročilo o izvajanju za leto 2016 in določili datum zaključka 4. roka za oddajo projektnih vlog, ki je 14. november 2017 do 12.00 ure.

Drugi dan zasedanja so člani sprejeli odločitev glede projektov prispelih v okviru 3. roka. Odobrili so 7 projektov in sprejeli odločitev, da se 4 projekte odloži in 7 zavže.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_5. OzS

Presentations of the 5th MC meeting

 

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska