Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

ORGAN ZA POTRJEVANJE (OzP)

Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica

mag. Katarina Vidmar Nair

koordinator organa za potrjevanje

Tel: +386 (0)1 836-19-53

E-pošta: ozp@srrs.si

www.srrs.si

Organ za potrjevanje je odgovoren za sestavo letnih računovodskih izkazov in potrjevanje popolnosti, točnosti in verodostojnosti letnih računovodskih izkazov ter za to, da so izdatki, vključeni v računovodske izkaze, skladni z veljavnimi evropskimi in nacionalnimi pravili in so nastali na podlagi projektov, ki so bili izbrani za dodelitev financiranja na podlagi meril, ki so bila določena za program sodelovanja ter so skladna z veljavnimi evropskimi in nacionalnimi pravili.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska