Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

Prvostopenjska finančna kontrola v Sloveniji

Prvostopenjska finančna kontrola na Madžarskem

Ksenija Goričan

kontaktna oseba

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)
Sektor za kontrolo
Oddelek za kontrolo Cilj 2
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 (0)1 400 3145
E-pošta: ksenija.gorican@gov.si
E-pošta: kontrola.si-hu.svrk@gov.si
www.svrk.gov.si

Széchenyi Programme Office Nonprofit LLLC (SZPO)
Control Department, West-Hungarian Control Unit
sihu_flc@szpi.hu
Petőfi Sándor utca 24.
HU-8900 Zalaegerszeg

Mateja Vegič

kontaktna oseba

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)
Sektor za kontrolo
Oddelek za kontrolo Cilj 2
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 (0)1 400 3169
E-pošta: mateja.vegic@gov.si
E-pošta: kontrola.si-hu.svrk@gov.si
www.svrk.gov.si

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska