Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

JAVNI RAZPIS ZA PREDLOŽITEV PROJEKTOV

Program bo deloval na osnovi sistema odprtega javnega razpisa. To pomeni, da bodo po odprtju razpisa izvajalci prijave projektov lahko oddajali neprekinjeno do porabe sredstev. Prijave, ki bodo prispele do zastavljenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predmet obravnave in odobritve s strani Odbora za spremljanje.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska