Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

6. zasedanje Odbora za spremljanje

Šesto zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 23. marca 2018 v Gosztoli na Madžarskem.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili s izvajanjem programa 2014-2020 in s stanjem vezanim na zaključevanje OP SI-HU 2007-2013. V nadaljevanju so člani sprejeli odločitev glede projektov prispelih v okviru 4. roka. Odobrili so 4 projekte in sprejeli odločitev, da se 1 projekt odloži in 5 zavže. Potrdili so Letno poročilo o izvajanju za leto 2017 in Komunikacijski načrt za leto 2018 in določili okvirni datum zaključka 5. roka za oddajo projektnih vlog, ki bo predvidoma 29. junija 2018 do 12.00 ure.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_6. OzS

Presentation on the 6th MC meeting

 

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska