Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

8. seja Odbora za spremljanje

Osma seja Odbora za spremljanje je potekala 17. oktobra 2019 v kraju Sormás na Madžarskem.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili z izvajanjem programa 2014-2020 in z zaključkom programa OP SI-HU 2007-2013, kakor tudi s stanjem na področju nepravilnosti in revizij in z rezultati druge evalvacije o učinkovitosti in uspešnosti programa. Sledila je odločitev glede projektov prispelih v okviru 6. roka. Odobrili so 4 projekte in sprejeli odločitev, da se 9 projektov zavže.

Potrdili so Komunikacijski načrt za leto 2020 in spremembo v projektu v izvajanju Iron Curtain cycling, ter se seznanili s komunikacijskimi aktivnostmi na programu.  

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_8. OzS

Prezentacije iz 8. seje Odbora za spremljanje.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska