Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

8. seja Odbora za spremljanje

Osma seja Odbora za spremljanje je potekala 17. oktobra 2019 v kraju Sormás na Madžarskem.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili z izvajanjem programa 2014-2020 in z zaključkom programa OP SI-HU 2007-2013, kakor tudi s stanjem na področju nepravilnosti in revizij in z rezultati druge evalvacije o učinkovitosti in uspešnosti programa. Sledila je odločitev glede projektov prispelih v okviru 6. roka. Odobrili so 4 projekte in sprejeli odločitev, da se 9 projektov zavže.

Potrdili so Komunikacijski načrt za leto 2020 in spremembo v projektu v izvajanju Iron Curtain cycling, ter se seznanili s komunikacijskimi aktivnostmi na programu.  

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_8. OzS

Prezentacije iz 8. seje Odbora za spremljanje.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska