Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

ORGAN UPRAVLJANJA (OU)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za upravljanje čezmejnih programov
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor
Tel: + 386 (0)1 400 3158
Fax: + 386 (0)2 234 1050

SKUPNI SEKRETARIAT (SS)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za upravljanje čezmejnih programov
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor
Tel: + 386 (0)1 400 3160
Fax: + 386 (0)2 234 1050
e-pošta: si-hu.svrk@gov.si

ORGAN ZA POTRJEVANJE (OP)
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Tel: +386 (0)1 836-19-53
Fax: +386 (0)1 836-19-56

REVIZIJSKI ORGAN (RO)
Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 369 69 00
Fax: +386 (0)1 369 69 14

NACIONALNI ORGANI
Slovenija:
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za nacionalne organe in mednarodne zadeve
Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana / Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor
Tel: +386 (0)1 400 3475
Tel: +386 (0)1 400 3148

Madžarska:
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Bem rkp. 47, 1027 Budapest
Tel: +36 (06) 1-458-1029

ODBOR ZA SPREMLJANJE (OzS)
Redni člani
Opazovalci
Svetovalci

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska