Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

ORGAN UPRAVLJANJA (OU)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Oddelek za upravljanje čezmejnih programov
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor
Tel: + 386 (0)1 400 3158

SKUPNI SEKRETARIAT (SS)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Oddelek za upravljanje čezmejnih programov
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor
Tel: + 386 (0)1 400 3162

e-pošta: si-hu.svrk@gov.si

ORGAN ZA POTRJEVANJE (OP)
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Tel: +386 (0)1 836-19-53
Fax: +386 (0)1 836-19-56

REVIZIJSKI ORGAN (RO)
Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 369 69 00
Fax: +386 (0)1 369 69 14

NACIONALNI ORGANI
Slovenija:
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko  Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme          Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Oddelek za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana / Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor
Tel: +386 (0)1 400 3421

Madžarska:
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Bem rkp. 47, 1027 Budapest
Tel: +36 (06) 1-458-1029

ODBOR ZA SPREMLJANJE (OzS)
Redni člani
Opazovalci
Svetovalci

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska