Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

DELAVNICE ZA PROJEKTNE PARTNERJE

Na tej strani bodo objavljeni datumi in gradiva za delavnice, namenjene projektnim partnerjem.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska