Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

DELAVNICE ZA PROJEKTNE PARTNERJE

Na tej strani bodo objavljeni datumi in gradiva za delavnice, namenjene projektnim partnerjem.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska