Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

1. zasedanja Odbora za spremljanje

Prvo, ustanovno zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 24. novembra 2015 v Mariboru v Sloveniji.

Člani Odbora za spremljanje so potrdili poslovnik OzS, razpisno dokumentacijo, projekte Tehnične pomoči, Pravila o upravičenosti izdatkov in Komunikacijsko strategijo. Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI 1. OzS

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska