Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

1. zasedanja Odbora za spremljanje

Prvo, ustanovno zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 24. novembra 2015 v Mariboru v Sloveniji.

Člani Odbora za spremljanje so potrdili poslovnik OzS, razpisno dokumentacijo, projekte Tehnične pomoči, Pravila o upravičenosti izdatkov in Komunikacijsko strategijo. Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI 1. OzS

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska