Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

13

ODOBRENIH PROJEKTOV

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV

(podpisane ESRR pogodbe)

Na tej strani so na voljo podatki o vseh v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska odobrenih projektih.

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je bil v okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (25. in 26. maja 2016) odobren 1 projekt, ki so bili predloženi v okviru 1. roka za predložitev vlog.

V okviru 2. roka javnega razpisa je bilo odobrenih nadaljnih 5 projektov, in sicer na 4. zasedanju Odbora za spremljanje (16. januarja 2017).

V okviru 3. roka javnega razpisa je bilo odobrenih nadaljnih 7 projektov, in sicer na 5. zasedanju Odbora za spremljanje (5. In 6 julija 2017).

Z veseljem vam bomo v prihodnje nudili posodobljene podatke o izvajajočih se projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih!

Prioritetna os 1 - PRIVLAČNA REGIJA

 • Green Exercise
 • GO IN NATURE
 • ESCAPE
 • IronCurtainCycling
 • Guide2Visit
 • TELE-KA-LAND
 • MURA RÁBA TOUR
 • HORSE BASED TOURISM – HBT
 • GardEN

Povzetek odobrenih projektov – Prednostna os 1

Prednostna os 2 - REGIJA SODELOVANJA

 • Right Profession II
 • e-documenta Pannonica
 • Back in the day
 • E-CONOMY

Povzetek odobrenih projektov – Prednostna os 2

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska