Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

6

ODOBRENIH PROJEKTI

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV

(podpisane ESRR pogodbe)

Na tej strani so na voljo podatki o vseh v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska odobrenih projektih.

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je bil v okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (25. in 26. maja 2016)  odobren 1 projekt, ki je bil predložen v okviru 1. roka za predložitev vlog.

V okviru 2. roka javnega razpisa je bilo odobrenih nadaljnih 5 projektov, in sicer na 4. zasedanju Odbora za spremljanje (16 januar 2017).

V prihodnje vam bomo nudili posodobljene podatke o izvajajočih se projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih!

Prioritetna os 1 - PRIVLAČNA REGIJA

  • Green Exercise
  • GO IN NATURE
  • ESCAPE

Povzetek odobrenih projektov – Prednostna os 1

Prednostna os 2 - REGIJA SODELOVANJA

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska