Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

ODOBRENI PROJEKTI

1

ODOBREN PROJEKT

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je bil v okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (25. in 26. maja 2016)  odobren 1 projekt, ki je bil predložen v okviru 1. roka za predložitev vlog.

Prioritetna os 1

  • Green Exercise*

VODILNI PARTNER: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

PROJEKTNI PARTNERJI: Javni zavod Krajinski Park Goričko,

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota,

Občina Moravske Toplice,

Občina Šalovci,

Szlovén Vidék Gazdaságfejleszt ési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,

Szakonyfalu Község Önkormányzata,

Alsószölnök Község Önkormányzata.

POVZETEK PROJEKTA: Projekt si prizadeva za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, ter to dopolnjuje s posebnim poudarkom na zdravem življenjskem slogu, trajnostnem in okolju prijaznem načinu prevoza (predvsem kolesarjenje). Načrtuje oblikovanje »zelenih parkov« na obeh straneh meje in sicer na devetih lokacijah, kjer bomo predstavili naslednje tematike: naravno okolje, zavarovane naravne vrednote, trajnostno kmetijstvo, promet, zdrav način življenja in gibanja. Za doseganje tega se bodo povezali obstoječi kulturni in naravni turistični elemente z razvojnimi elementi, ki so načrtovani v okviru projekta s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti. Širitev storitvene ponudbe obiskovalnih centrov se bo dosegla z razvojem atrakcij, ki so povezane z naravnimi vrednotami, ljudskimi tradicijami ter z razvojem nastanitvenih kapacitet. Cilj projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja. Načrtovani so izobraževalni program za kolesarske vodnike na čezmejni ravni, z enotnim pristopom in metodologijo, ki se bo izvajal v slovenskem in madžarskem jeziku, jezikovno usposabljanje, naravne vrednote, izpopolnjevanje znanja s področja kulturne dediščine, skupno razkrivanje poti, ki bodo označene v okviru projekta. V okviru projekta na obeh straneh meje se bodo organizirale delavnice na tematiko: narava, zdrav način življenja, gospodarjenje itd. Na kolesarskih poteh, ki bodo v okviru projekta razvite, bodo organizirane brezplačne vodene ture za lokalne prebivalce, za potencialne sodelujoče partnerje ter turiste. Glavni rezultati projekta: zeleni parki – 9, turistični produkti – 5, turistični paketi – 5, kolesarska počivališča – 2, kolesarske poti – 5, skupno usposabljanje kolesarskih vodnikov, delavnice na temo: naravoslovje, zdrav način življenja, ekološko kmetovanje – 10, namestitev – 1, predstavitvene ture – izleti – 5.

*Povzetek projekta je bil pripravljen s strani prijaviteljev v okviru oddane projektne vloge.