Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

24

ODOBRENIH PROJEKTOV

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV

(podpisane ESRR pogodbe)

Na tej strani so na voljo podatki o vseh v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska odobrenih projektih.

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je bil v okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (25. in 26. maja 2016) odobren 1 projekt, ki je bil predložen v okviru 1. roka za predložitev vlog.

V okviru 2. roka javnega razpisa je bilo odobrenih nadaljnjih 5 projektov, in sicer na 4. zasedanju Odbora za spremljanje (16. januarja 2017).

V okviru 3. roka javnega razpisa je bilo odobrenih 7 projektov, in sicer na 5. zasedanju Odbora za spremljanje (5. in 6 julija 2017).

V okviru 4. roka javnega razpisa so bili odobreni nadaljnji 4 projekti, in sicer na 6. zasedanju Odbora za spremljanje (23. marca 2018).

V okviru 5. roka javnega razpisa so bili odobreni 3 projekti, in sicer na 7. zasedanju Odbora za spremljanje (12. novembra 2018).

V okviru 6. roka javnega razpisa so bili odobreni 4 projekti, in sicer na 8. zasedanju Odbora za spremljanje (17. oktobra 2019).

Z veseljem vam bomo v prihodnje nudili posodobljene podatke o izvajajočih se projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih!

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska