Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

24

ODOBRENIH PROJEKTOV

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV

(podpisane ESRR pogodbe)

Na tej strani so na voljo podatki o vseh v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska odobrenih projektih.

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je bil v okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (25. in 26. maja 2016) odobren 1 projekt, ki je bil predložen v okviru 1. roka za predložitev vlog.

V okviru 2. roka javnega razpisa je bilo odobrenih nadaljnjih 5 projektov, in sicer na 4. zasedanju Odbora za spremljanje (16. januarja 2017).

V okviru 3. roka javnega razpisa je bilo odobrenih 7 projektov, in sicer na 5. zasedanju Odbora za spremljanje (5. in 6 julija 2017).

V okviru 4. roka javnega razpisa so bili odobreni nadaljnji 4 projekti, in sicer na 6. zasedanju Odbora za spremljanje (23. marca 2018).

V okviru 5. roka javnega razpisa so bili odobreni 3 projekti, in sicer na 7. zasedanju Odbora za spremljanje (12. novembra 2018).

V okviru 6. roka javnega razpisa so bili odobreni 4 projekti, in sicer na 8. zasedanju Odbora za spremljanje (17. oktobra 2019).

Z veseljem vam bomo v prihodnje nudili posodobljene podatke o izvajajočih se projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih!

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska