HOUSES

»Poti podeželskih hiš« – Dediščina je naša prihodnost-razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vredno

Skupni problem v programskem območju je, varstvo kulturne, naravne in arhitekturne dediščine ter njihova uporaba v turizmu. Turisti se zadržujejo ali v eni ali v drugi državi.Ohranjanje naravne in kulturne dediščine, katere ključ je pravilna izkoriščenost, ni primerno rešena. Primanjkuje npr.: ciljna prodaja, marketing, kar je razlog, zakaj se stanje podeželja slabša. Te težave se zmanjšajo z načrtovanimi dejavnostmi in intenzivnim neposrednim trženjem. Glavni cilj projekta HOUSE je integracija kulturne in arhitekturne dediščine, zlasti podeželskih hiš v turistične ponudbe in s tem zagotoviti njihovo ohranitev. Za razvoj podeželskih hiš na obeh straneh meje bomo izdelali novo metodologijo, s pomočjo katere dosežemo kvalitativno izenačenje podeželskih hiš, ki so na različnih ravneh razvoja in dosežemo dvig kakovosti lastnih in sorodnih turističnih storitev v skladu z danjašnjimi standardi. Tako, z vidika kakovosti sorazmerno enotno ponudbo nameravamo ponuditi v čezmejnih turističnih aranžmajih v tako imenovanih Poti podeželskih hiš. Sodelujoče podeželske hiše bomo izbrali na podlagi javnega natečaja. Podeželske hiše na programskem območju izvirajo iz iste kulture, vendar tekom stoletij je tradicija in navada tam živečih ljudi temeljito opredelila sedanjo obliko. S krepitvijo edinstvenih značilnosti tematskih poti se skozi Poti podeželskih hiš izpostavijo posebnosti, ki so prisotne na obeh straneh meje in se tako širi znanje obiskovalcev. Edinstvena inovacija projekta je ta, da bomo za namene trženja novega produkta na podlagi javnega natečaja izbrali hotele, ki bodo to ponudbo v kombinaciji z lastnimi storitvami v obliki aranžmajev dejansko tudi prodajali, ki kot rezultat Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska na edinstven, izmerljiv način neposredno povečajo število nočitev oziroma obiskov. Glavni rezultat projekta je torej novi turistični produkt Poti podeželskih hiš in s tem povezano povečanje števila obiskov naravne in kulturne dediščine z 2000 obiski.

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.03.2019 – 31.10.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  336.925,10 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Pannon Helyi Termék Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (vodilni partner)
  • Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA
  • Zalai Falvakért Egyesület
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj