GardEN

Vzpostavitev čezmejne turistične mreže , regije drobnih čudežev, z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč

Na razvojnem območju projekta GardEN, na območju  med turističnima magnetoma Moravske Toplice in Lenti obstajajo številne danosti, ki v obliki razvitih izdelkov vzpostavljajo ponudbo, ki ustreza trendom sodobnega slow turizma. Trenutno turistični potencial teh drobnih čudežev ni izkoriščen, med mestoma, ki sta sama po sebi privlačna iz vidika turizma, doslej ni bilo tesnejšega sodelovanja, katerega rezultat bi bila bolj privlačna ponudba na trgu oziroma trajnostni razvoj turizma in povečanje števila obiskovalcev. Namen projekta je s pomočjo integracije trajnostne čezmejne turistične ponudbe ter razvijanjem izdelkov in storitev manj razvitih podeželskih območij oziroma vzpostavitvijo inovativnih turističnih programskih paketov, krepitev privlačnosti podeželskega območja med Moravskimi Toplicami in Lentijem pri čemer  poseben poudarek namenja ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Rezultat izvedenih aktivnosti bo razvoj območja na osnovi lokalnih danosti, kot so drobni čudeži, cvetje in vrtovi ter energije. V tematiki vrtov bo razvitih 5 izdelkov (dišeči in zdravilni bezeg, zdravilna ajda, norice, vilinski vrt, orhideje) in na osnovi teh paketi izdelkov. Izvedli bomo po 2 prireditvi za uvedbo 5 izdelkov in paketov, pripravili bomo zloženko s 5 vrstami nasvetov in receptov. V tematiki energije bo vzpostavljena kolesarska steza, ki bo povezovala energijske parke. Krepitev skupnega razvijanja izdelkov in sodelovanja ter zagotavljanje trajnosti bomo dosegli z mreženjem ponudnikov storitev, z njihovim aktivnim vključevanjem v izvedbo, s praktičnimi predstavitvami in metodološkimi gradivi. Novost iz teritorialnega vidika pomeni sodelovanje med naseljema, iz vsebinskega vidika pa pristop sodobnega življenjskega sloga oz. holistični pristop, ki gradi na danostih območja in se dopolnjuje s tematikami, ki doslej niso bile razvite.

 

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.01.2018 – 31.12.2020

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  470.305,00 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Lenti Város Önkormányzata (vodilni partner)
  • Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány
  • TIC Moravske Toplice
  • Občina Moravske Toplice