ESCAPE

POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST – PO POTI STRPNOSTI

V Podravju, Pomurju in regiji Vas obstajajo številni elementi naravne in kulturne dediščine, ki so POPOLNOMA SPREGLEDANI. Gre za samostojne, nepovezane točke, pogosto težko dostopne in neurejene. S projektom ESCAPE rešujemo ta teritorialni izziv – oplemenitili bomo 81 točk strpnosti (z atraktivnimi opisi v brezplačni digitalni bazi in ambientalno ureditvijo) in jih trajnostno povezali v 5 ATRAKTIVNIH ČEZMEJNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV (pobegov). Pobegi bodo privlačni za vse profile turistov, željnih doživetij, raziskovanja in učenja. Splošni cilj projekta je z diverzifikacijo ponudbe OPLEMENITITI TURISTIČNI TOK iz magnetov in zmanjšati ozemeljsko neskladje. S sistemskim integriranim pristopom želimo spremeniti manj vidne potenciale v edinstvene turistične destinacije. Sprememba logike interveniranja se nanaša na povpraševanje turistov, ki danes zaznajo le privlačnost magnetov, po zaključku projekta pa bodo imeli željo po raziskovanju predmetnega podeželja. Novi doživljajski produkti bodo povezani s tematiko STRPNOSTI (do beguncev, izseljencev, različnih ver, depriviligiranih skupin …). Realiziranih bo 3.000 nočitev, 10.000 obiskov podprtih spomenikov/znamenitosti in 310 sodelujočih na interpretativnih in izobraževalnih dogodkih. Na osnovi aktivnosti projektnih partnerjev bodo imeli koristi predvsem turisti in lokalno prebivalstvo. ČEZMEJNO SODELOVANJE je nujno, ker so na predmetnem območju identificirane istovrstne značilnosti in pomanjkljivosti v segmentu turizma. Samo z nacionalnim pristopom bi ostali turistični produkti okrnjeni in nepovezani, finančni vložek pa bi bil bistveno višji. Inovativnost izhaja iz koncepta oplemenitenja tradicionalne dediščine z modernimi vsebinami preko trendovske digitalne komunikacije – aplikacije in QR kod. Nujni pogoj za izvedbo ambicioznega projekta je ŠIROKO PARTNERSTVO komplementarnih deležnikov, ki pokrivajo vse strateške vloge.

 

 

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  15.04.2017 – 14.06.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  820.995,99 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Občina Apače / Apače Önkormányzata (vodilni partner)
  • Mestna občina Monošter / Szentgotthárd Város Önkormányzata
  • Občina Sveta Ana / Sveta Ana Önkormányzata
  • Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci / Rába-vidéki Szlovén Kulturális és Turisztikai Egyesület Orfalu
  • Občina Sveti Andraž v Slov. goricah / Sveti Andraž v Slov. goricah Önkormányzata
  • Mestna občina Őriszentpéter / Őriszentpéter Város Önkormányzata
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko / Maribori Egyetem Elektrotechnika, Számítástechnikai és Informatikai Kara
  • Občina Lenart / Lenart Önkormányzata
  • Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine / Szlovén Kulturális Örökségvédelmi Intézet