Right Profession II

Pravi poklic za razvoj regije

Čezmejno območje se sooča s številnimi skupnimi izzivi in naš projekt bo reševal čezmejni izziv izboljšanja sodelovanja med ustanovami, ki bo omogočilo boljšo obravnavo izzivov na trgu dela v smislu boljšega usklajevanja med ponudbo poklicev in povpraševanja na trgu dela. Splošni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju kadrovskega nesorazmerja in k večji zadostitvi kadrovskih potreb na čezmejnem območju s povečanjem medsebojnega sodelovanja izobraževalnih ustanov na čezmejnem območju. Na obeh straneh meje imamo različno situacijo glede zavedanja o potrebah razreševanja kadrovskih nesorazmerij. Tako imamo tudi različne pristope pri urejanju te problematike –  na madžarski rešujejo to problematiko sistematično z zakonskimi podlagami, na slovenski strani pa se posamezne institucije v regijah trudimo, da bi oblažili to problematiko. Zaradi dejstva, da sta obe državi glede reševanja te problematike na dveh različnih stopnjah, so vzpostavljeni vsi pogoji za prenos čezmejnih izkušenj in znanja.  S projektom želimo vplivati na relevantne deležnike in organe na lokalnem nivoju, ki lahko doprinesejo k reševanju težave, na drugi strani pa želimo povečati sposobnost čezmejnega sodelovanja in učenja strokovnega kadra na izobraževalnih ustanovah. Predvidene so aktivnosti za aktivno sodelovanje deležnikov: izmenjave izkušenj, ogledi dobrih praks, strokovne konference in okrogle mize, ki bodo vzpostavile dobre temelje za čezmejni dialog in dodano vrednost k reševanju skupnih izzivov.  Splošni cilj programa pravi, da naj območje postane privlačno območje za življenje, delo, naložbe, za podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu. Projekt prispeva boljši uravnavi kadrovskih potreb v čezmejni regiji in s tem k povečanju možnosti za investicije, ki so pogoj za nastanek novih delovnih mest, za življenje in delo v skupni regiji.

Za več informacij o izvedenih projektnih aktivnostih  (v slovenskem in madžarskem jeziku) kliknite na naslednje povezave:

·         Tabor za male vajence
·         Predstavitev projekta na regionalnem dogodku
·         Izobraževanje profesorjev v poučevalnih središčih
·         Trening za pisanje življenjepisa in iskanje službe
·         Ogled dobrih praks za učitelje
·         Ogled dobrih praks za učitelje II
·         Predstavitev projekta na regionalnem dogodku v Zalaegerszegu
·         Izmera sposobnosti z namenom poklicne orientacije
·         Posebno poklicno svetovanje
·         Predstavitev uspešnih podjetij na internetu
·         Obisk podjetij
·         Igre za samo spoznavanje
·         Metodološke priprave
·         Tekmovanje v reševanju izzivov podjetnikov
·         Trening pisanja življenjepisa in iskanja službe II
·         Ogled podjetij za šolski kader osnovnih šol
·         Mednarodno tekmovanje v reševanju izzivov podjetnikov
·         Predstavitve podjetij na srednji šoli
·         Zaključna konferenca
 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.02.2017 – 31.07.2019

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  332.722,86 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Pomurska gospodarska zbornica (Vezető Partner)
  • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  • Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
  • Razvojni center Murska Sobota
  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
  • Center Idej, Zavod za promocijo in pospeševanje novih idej in vizij razvoja Ljutomer
  • Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  • Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje