e-documenta Pannonica

Interdisciplinarna baza podatkov o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajev

Projekt e-documenta Pannonica rešuje vprašanje pomanjkanja ali strokovno neustrezne interpretacije in rabe podatkov o kulturni dediščini krajev na območju partnerstva in jih preko izdelkov projekta prenaša v splošno javno rabo. V projektu bomo vzpostavili trajno strateško partnerstvo petih kulturnih ustanov, ki bodo oblikovale interdisciplinarno bazo verodostojnih arheoloških, etnoloških, kulturno-zgodovinskih in biografskih podatkov o kulturni dediščini 120 krajev na čezmejnem območju. Splošni cilj je povečanje količine strokovnih podatkov o kulturni dediščini, njihove javne dostopnosti in posredno turističnega obiska. Na skupni metodologiji oblikovana baza podatkov o kulturni dediščini krajev bo omogočala promocijo manjših krajev, izboljšanje kakovosti njihove turistične ponudbe in oblikovanje novih turističnih vsebin. Izdelek projekta je spletni portal v treh jezikih z interaktivno karto krajev, ki bo izhajal iz strokovne baze podatkov in jih poljudno prenašal v javno rabo. Korist od portala, ki bo dostopen tudi preko mobilne aplikacije, bodo imeli vsi organizatorji turistične ponudbe, lokalne skupnosti, šolarji, učitelji, turistični vodiči itd. Temeljna izdelka projekta sta skupna, trajna, javno dostopna baza podatkov, in  skupna informacijska pisarna. Ključno je partnerstvo muzejev in arhivov, ki so specializirani za varovanje in interpretiranje kompleksne dediščine ter turistične organizacije, ki bo pripravila primer implementiranja podatkov v turistično ponudbo. Bistveno je, da je projekt čezmejno načrtovan, da združuje institucije ter nove in revidirane podatke čezmejnega območja v podporo povečanja njegove turistične ponudbe. Inovativno je, da se bo v arhivih in muzejih oblikovala skupna, celovita baza kulturno-zgodovinskih podatkov krajev, ki bo omogočala trajno rabo le-teh v različne namene.

 

 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.11.2017 – 31.07.2020

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  349.745,84 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Pomurski muzej Murska Sobota (vodilni partner)
  • Pokrajinski arhiv Maribor
  • Zavod za turizem in kulturo Beltinci
  • Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
  • Magyar Nemzeti Levéltár