Green Exercise

Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji

Naš projekt si prizadeva za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, ter to dopolnjuje s posebnim poudarkom na zdravem življenjskem slogu, trajnostnem in okolju prijaznem načinu prevoza (predvsem kolesarjenje). Načrtujemo oblikovanje »zelenih parkov« na obeh straneh meje in sicer na devetih lokacijah, kjer bomo predstavili naslednje tematike: naravno okolje, zavarovane naravne vrednote, trajnostno kmetijstvo, promet, zdrav način življenja in gibanja.
Za doseganje tega bomo povezali obstoječe kulturne in naravne turistične elemente z razvojnimi elementi, ki jih načrtujemo v okviru projekta s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti. Širitev storitvene ponudbe obiskovalnih centrov bomo dosegli z razvojem atrakcij, ki so povezane z naravnimi vrednotami, ljudskimi tradicijami ter z razvojem nastanitvenih kapacitet. Cilj našega projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja.
Načrtujemo izobraževalni program za kolesarske vodnike na čezmejni ravni, z enotnim pristopom in metodologijo, ki se bo izvajal v slovenskem in madžarskem jeziku, jezikovno usposabljanje, naravne vrednote, izpopolnjevanje znanja s področja kulturne dediščine, skupno razkrivanje poti, ki bodo označene v okviru projekta. V okviru projekta na obeh straneh meje bomo organizirali delavnice na tematiko: narava, zdrav način življenja, gospodarjenje itd.
Na kolesarskih poteh, ki bodo v okviru projekta razvite, bomo organizirali brezplačne vodene ture za lokalne prebivalce, za potencialne sodelujoče partnerje ter turiste. Glavni rezultati projekta:
-zeleni parki – 9
-turistični produkti – 5
-turistični paketi – 5
-kolesarska počivališča – 2
-kolesarske poti – 5
-skupno usposabljanje kolesarskih vodnikov
-delavnice na temo: naravoslovje, zdrav način življenja, ekološko kmetovanje – 10
-namestitev – 1
-predstavitvene ture – izleti – 5

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.08.2016  -31.07.2019

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  882.321,27 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (vodilni partner)
  • Javni zavod Krajinski Park Goričko
  • Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
  • Občina Moravske Toplice
  • Občina Šalovci
  • Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
  • Szakonyfalu Község Önkormányzata
  • Alsószölnök Község Önkormányzata