GreenReg

Krepitev zelenih kompetenc institucij regionalnega razvoja

Projekt GreenReg naslavlja izzive programskega območja, na katerem obstaja jasno izražena in utemeljena potreba po sodelovanju na področju čezmejnega varstva okolja. Glavni cilj projekta je dvigniti raven kompetenc zaposlenih v razvojnih in podpornih inštitucijah v čezmejni regiji na področju razumevanja in implementacije konceptov ter vrednot trajnostnega razvoja. Ključni rezultat, ki ga projekt GreenReg zasleduje, je dvig trajnostnih kompetenc 30 zaposlenih v razvojnih in podpornih institucijah, nosilcev »zelenega virusa«, ki bodo svoje znanje širili naprej bodisi preko razvojnih aktivnosti in ukrepov bodisi preko podpore drugim organizacijam v čezmejni regiji (javni in zasebni zavodi, podjetja, društva). Ob tem bo pomembnejši rezultat projekta tudi digitalno orodje za prenos znanj, ki podpirajo trajnostne kompetence. Inovativno orodje »zeleni oblak« sestavlja spletna baza znanj, dobrih praks, idej, raziskav in povezav, uporabniku prijazna aplikacija pa omogoča enostavno iskanje po bazi in potisna sporočila z novostmi ter novicami. Namen orodja je na enem mestu zbrati gradiva za nosilce »zelenega virusa« in druge interesente za razvoj znanj, implementacijo trajnostnih praks in utrjevanje nazorov. Projekt GreenReg temelji na partnerskem pristopu in spodbujanju mreženja, ki je odprto tudi za nove partnerje in deležnike v čezmejni regiji. Čezmejno sodelovanje je ključnega pomena, saj lahko le tako prenašamo dobre prakse iz ene regije v drugo, s tem učinkovito razvijamo kompetence opredeljenih ciljnih skupin in gradimo skupni čezmejni prostor z enotnim razumevanjem konceptov trajnostne razvojne paradigme. 

 

 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.01.2020 – 31.12.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  164.126,92 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Razvojni center Murska Sobota (vodilni partner)
  • Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.