MOTIVAGE

Vzpostavitev starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti

Ena izmed največjih nalog Evrope je učinkovito reševanje izzivov, ki jih prinaša staranje prebivalstva. Ne glede na večanje njihovega deleža je sposobnost uveljavljanja interesov starejših v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami šibka, po upokojitvi so izključeni ne le iz procesov na trgu dela, temveč tudi iz družbenih, kar v povezavi s slabšanjem zdravstvenega stanja vodi do izolacije. Demenca kot skupek simptomov, ki vodijo k popolni izgubi sposobnosti samooskrbe, zadeva tudi na projektnem območju vedno več oseb, s tem pa postavlja tako družine, kot tudi socialno-oskrbovalne sisteme in celotno lokalno skupnost pred resne izzive. Periferna umestitev obmejnih območij še dodatno otežuje izoblikovanje rešitev, ki bi kompleksno reševale izzive, povezane s staranjem prebivalstva, medtem ko ostanejo postopki, povezani s staranjem, ostanejo za veliko večino družbe nepoznani.

MOTIVAGE bo območje Lendave in Monoštra oblikovala v integrirano, starejšim prijazno regijo, kjer spodbujajo družbeno in gospodarsko udeleževanje ter podpirajo odgovoren in samostojen način življenja, povečujoč aktivno in dostojno življenjsko dobo starejših v dobrem zdravstvenem stanju, s tem pa tudi razbremenitev institucij, ter krepitev družbene kohezije. Projekt bo z izoblikovanjem strateških okvirov in s širokim sodelovanjem institucionalnih, storitvenih, gospodarskih, civilnih in lokalnih samoupravnih partnerjev uresničeval inovativne in na obeh straneh meje ciljajoče ukrepe: zdravstvena prevencija; nudenje pomoči na domu s signalizacijskim sistemom; prostovoljstvo na osnovi medgeneracijskega sodelovanja (kjer starejši niso le prejemniki pomoči); gospodarska reaktivacija. MOTIVAGE bo identificiral administrativne, pravne in finančne ovire kompleksnega razvoja starejšim prijazne obmejne regije s podporo podobnim obmejnim iniciativam ter spodbujal preoblikovanje čezmejnih strokovnih političnih okolij nudenja socialnih storitev.

 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.03.2020 – 31.08.2022

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  288.116,00 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (vodilni partner)
  • Városi Gondozási Központ Szentgotthárd
  • Rendelőintézet Szentgotthárd
  • Dom starejših Lendava / Idősebb Polgárok Otthona Lendva
  • Dvojezična osnovna šola II Lendava / 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola