Wine Picnic

Piknik v vinogradu

Vinogradniška in vinska kultura je značilna za celotno programsko območje, ki je zaradi ugodnega vpliva večjega povpraševanja dosegla visoko raven. Kulturna dediščina, skupna zgodovinska in verska preteklost kažejo veliko skupnega z dediščino pomembnih spomenikov, spominskih krajev in zgodovinskih osebnosti. Naravna bogastva ob rekah imajo poseben pomen, termalne vode so poleg njihove uporabe v kmetijstvu pomembne za bogato ponudbo zdravstvenega turizma. Vse te kapacitete se lahko vključijo v razvoj ponudbe vinskega turizma. Glavni namen projekta Piknik v vinogradu z vključitvijo zahtevnih, kakovostnih turističnih storitev, je izoblikovati inovativni, trajnostni, čezmejni, integriran in celovit vinsko turistični produkt na osnovi obstoječe turistične infrastrukture, ki zajema naravne in kulturne vrednote. Z vključevanjem turističnih magnetov (Moravske Toplice, Lendva, Hévíz, Keszthely, Lenti, Zalakaros, Kehidakustány) in v sodelovanju s ponudniki turističnih storitev bomo z učinkoviti marketinško dejavnostjo in s pospeševanjem trženja prispevali k povečanju števila turistov in k podaljšanju časa, ki ga bodo le-ti prebili na programskem območju.
Projekt ne bo zajel celotnega programskega območja, ampak pokriva območje županije Zala in centra občine Dobrovnik v Sloveniji. Dejavnosti se bodo uresničevale v vinarskih žariščih programskega območja, v manj razvitih podeželskih območjih, v naseljih zalskega vinogradniškega območja in v občini Dobrovnik. Obstoječa vinsko turistična ponudba, razen nekaterih izjem, je na projektnem območju prisotna razpršeno. Da bi ustvarili celovit, integriran produkt, je nujno potrebno sodelovanje s ponudniki storitev. Koordinacija projektnih partnerjev med člani neposredne ciljne skupine (ki ponujajo storitve kot podjetniki) prispeva k ustvarjanju novih vinsko turističnih produktov in k povečanju privlačnosti območja.

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.07.2018 – 31.12.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  231.364,96 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Zalai Borút Egyesület (vodilni partner)
  • Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
  • Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.