Folk Music Heritage

Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe

Skupni problem programskega območja je, da se je kulturna dediščina v obeh državah doslej obdelovala ločeno, na različne načine in kakovosti ter brez večjega poudarka na njunem prepletanju in sobivanju. Med kulturnimi vrednotami je najbolj prepoznana dediščina ljudske glasbe. V okviru projekta bomo skupaj obdelali unikatno gradivo ljudske glasbe programskega območja ter z digitalizacijo omogočili dostop do zvočnih in notnih zapisov oziroma njihovo raziskovanje in ponovno uporabo
 Splošni cilj projekta je raziskati in v čim širšem krogu razširiti znanje o stoletnih prepletanjih glasbenih praks tega območja ter tudi s tem prispevati k polni prehodnosti meja ter vzpostavitvi sodelovanj, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj programskega območja
Outputi – digitalna obdelava 3000[enot obstoječih zvočnih posnetkov in 4500 notnih zapisov – 10 skupnih terenskih raziskovanj ljudske glasbe na obeh straneh meje – priprava 1 skupnega protokola o raziskovanju ljudskoglasbene dediščine – Diseminacija skupne zbirke: 1 konferenca 2 predstavitvi 6 delavnice 1 dvojezična spletna stran 2500 kosov publikacije 2 filma – vzpostavitev 2 stičišč ljudske glasbe. Projektni rezultati pomenijo prednosti za projektne partnerje, za sodelujoče glasbene šole, raziskovalce ljudske glasbe, ljudske inštrumentaliste in pevce, poustvarjalce ljudske glasbe in vse, ki se zanimajo za ljudsko kulturo. Metoda sodelovanja, ki jo predvidevamo v projektu temelji na načelu skupnega raziskovanja in skupne uporabe. Ker prebivalci tega območja delujejo v čezmejnih skupnostih multietničnega prostora, se bo zbiranje ljudskega glasbenega zaklada izvajalo čezmejno oziroma celovito
Inovacija v projektu je skupni protokol o raziskovanju ljudsko glasbe in digitalizaciji zvočnega gradiva ljudske glasbe v slovenskem in madžarskem jeziku, ki bo omogočal delovanje v obeh državah. Doprinos projekta je tudi ustrezna zaščita unikatnega arhivskega gradivahkrati pa njegova večja dostopnost.

 

 

 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.09.2018 – 28.02.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  340.303,05 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft (vodilni partner)
  • Zavod za turizem in kulturo Beltinci
  • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • Lenti Város Önkormányzata