SENS NETWORK

Mednarodna mentorska mreža za socialno podjetništvo

Rezultat projekta bo orodje za rešitev problema projektnega območja neodvisno od države: nizki gospodarski kazalci in stopnjo zaposlitve, neizkoriščeni potenciali, neustrezna raba virov, pomanjkanje sodelovanja na mikro ravni med obema državama, pomanjkanje podpore samoorganiziranim ekonomskim akterjem.
– Neposredni cilj: pripraviti kompleksni razvojni paket, ki temelji na lokalnih potrebah in pomaga samoorganiziranim socialnim podjetjem v obmejnem območju.
– Posredni cilj: premakniti regijsko sodelovanje in ekonomske kazalnike preko razvoja socialnega podjetništva in izdelati metodologijo, ki se lahko po vključitvi lokalnih potreb, uporabi kjer koli po Evropski uniji.
Glavni učinek: samoohranitev javne podporne mreže, ki bo vplivala na dolgoročni ekonomski razvoj projetnega območja. Primarne ciljne skupine so socilna podjetja, ki iz projekta dobijo razvojno pomoč preko sodelovanja in akterji, ki brez podpore do sedaj niso uspeli ustanoviti socialnega podjetja. Poleg tega tudi organizacije, ki posredno sodelujejo pri ustanavljanju socialnih podjetij in kot partnerji pomagajo njihovemu delovanju (razvojne agencije za podeželje in prostor, nevladne organizacije, lokalne samouprave)
Metoda: čezmejno načrtovanje, ocena potreb, analiza in dokumentacija. Usposabljanje svetovalcev na obeh straneh meje, katerim se zagotovijo orodja, pripravljena na podlagi analize. Medtem: neprekinjena harmonizacija potreb na obeh straneh meje, aktivnosti v okviru izobraževalnih obiskov, delavnice, izdelava spletne strani.
Inovacija: potrebe analiziramo z vidika čezmejne regije kot celote, celotna metodologija je bila načrtovana z uporabo čezmejnega sodelovanja. Posebno pozornost posvečamo prepoznavanju in reševanju praktičnih težav, ki so specifične za projetno območje. Socialno podjetništvo je kot pomemben steber v oblikovanju ekosocialnega tržnega gospodarstva samo po sebi tudi inovacija.

 

 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.03.2019 – 31.08.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  184.967,54 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (vodilni partner)
  • Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület