Green Line

Trajnostno sodelovanje med javnimi institucijami v regiji na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljivi energiji

Projekt Green Line je usmerjen v prenos znanja in izkušenj in s tem vodi k povečanju sposobnosti vključenih organizacij (partnerjev) ter povečanju sposobnosti sodelovanja institucij (partnerja, občine, javne organizacije) na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljive energije z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih. V projektu je aktivirana ključna tema, kjer primanjkuje usposobljenosti in sodelovanja ter je potrebno okrepiti možnosti, pokazati nove poti in razviti dodatna orodja za učinkovito strateško planiranje v skladu z nacionalno zakonodajo in evropskimi direktivami. Ključni poudarek projekta je implementacija twinning procesa, kar pomeni izvedbo med-partnerskih čezmejnih srečanj, z namenom vzajemnega prenosa znanja in izkušenj organizacij za pripravo strateških dokumentov. Gre za koncept projekta kjer bomo osebje in sodelavce partnerja usposobili in zaposlene v javnih organizacijah vključili v koncept – »najprej interne kapacitete, nato podpora ostalim«. V projektu bomo zagotovili tudi podporna orodja, kot so priprava aplikacije za energetsko knjigovodstvo s potrebnimi  prevodi iz slovenščine v madžarščino in izdelavo 3D modela vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu – kot vpogled v potencial geotermalne energije. Med vključenimi partnerji v projektu, bo po zaključku twining procesa, pripravljen in podpisan protokol sodelovanja, s konkretnimi koraki za dolgoročno sodelovanje v prihodnosti. Prav tako bomo omogočili predstavitve dobrih praks in sicer kot input za bazo ukrepov za planiranje akcijskih načrtov v prihodnosti, kjer bo poudarek na sprejetju zaveze za uporabo orodij, ki bodo razvita v projektu.

 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.07.2018 – 30.06.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  348.500,00 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Lokalna energetska agencija za Pomurje(vodilni partner)
  • IMRO-DDKK Nonprofit Kft.
  • E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in celovite razvojne rešitve
  • Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.