Horse Based Tourism – HBT

Svet konj – nova dimenzija trajnostnega razvoja za pristno doživljanje naravnih in kulturnih biserov čezmejne regije

Projekt neposredno odgovarja izzivu programskega območja, saj je njegov osrednji cilj ustvarjanje privlačne čezmejne turistične destinacije z visoko kvalitetno in prepoznavno ponudbo, ki vabi turiste, da se podajo iz obstoječih turističnih magnetov in v skladu z novo razvitim konceptom »Horse Based Turizma – HBT« preko inovativnih programov doživetij odkrivajo naravno in kulturno dediščino čezmejne regije.
Koncept HBT doživetij, nova smer v turizmu, ima velik razvojni potencial, saj je – v nasprotju s klasičnim konjeniškim turizmom – privlačen in primeren za široko ciljno skupino turistov (otroke, družine, večje zaključene skupine, osebe s posebnimi potrebami, »incentive« in »team building« programi itd.). V projektu bodo razviti in testirani tudi trije novi različni modeli sodobne »kočije 21.stoletja«, ki bodo inovativni tudi v svetovnem merilu. HBT doživetja popestrijo in podaljšujejo čas bivanja, spodbujajo obisk manj razvitih ruralnih območij ter ponudijo nove nočitvene destinacije (Horse glamping park).
Čezmejno sodelovanje je v tem projektu ključnega pomena, saj vsak partner doprinese potrebne komplementarne vire, znanje, kompetence in izkušnje za uresničevanje inovativnih dosežkov.
Stimulativno podporno okolje zagotavlja v projektu ustanovljeno regijsko interesno združenje organizacij HBT, ki bdi nad implementacijo izdelanega poslovnega modela z novo blagovno znamko in tudi v prihodnje preko organiziranih usposabljanj omogoča pridobitev know how-a ter posledično zagotavlja trajnostno rast in nadaljno povečevanje nočitev.
V projektu pričakujemo 5.000 turistov, ki jih bo svet konj prepričal s 14 novimi pilotnimi programi in produkti HBT doživetij. Turizem smo ljudje – zato bo 150 strokovnih delavcev s področja turizma in konjeništva, ki so se usposabljali v projektu, poskrbelo, da se bodo turisti v iskanju novih prijetnih doživetij v čezmejno regijo radi in pogosto vračali.

 

 

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.02.2018 – 31.12.2019

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  695.848,25 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja (vodilni partner)
  • Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
  • Pannon Egyetem
  • Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.