ETHOS LAND

Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov

Etični turizem je oblika razvoja turizma, ki zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj ob hkratnem varovanju okolja, torej vključuje okoljske, gospodarske in socialne vidike. Etični turizem zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij. Je priložnost za krepitev lokalnega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, angažiranje posameznikov iz različnih ciljnih skupin ter pot do postopnega zmanjšanja razvojnega zaostanka obmejnih regij. To je oblika turizma, ki zagotavlja, da finančni učinki turizma ostanejo v regiji, katero so turisti obiskali. V nasprotju s “kapitalskim” turizmom, kjer se profit prelije k investitorju, vsi eksterni stroški pa ostanejo pri domačinih. Etični turizem želi sliko obrniti: turisti bodo dobili dostojne produkte in storitve za svoj denar ter bodo istočasno vedeli, da so s porabljenim denarjem prispevali k boljšemu življenju lokalnega prebivalstva. V okviru projekta bomo ustvarili ali prenovili in opremili več turističnih objektov, namenjenih osveščenim (etičnim) turistom – kolesarjem, pohodnikom, kot tudi skupinam otrok, skupinam, ki se ukvarjajo z osebno rastjo,…itd. V razvoj kapacitet bodo vključene ranljive ciljne skupine, ljudi bomo učili novih znanj in veščin, kar jim bo omogočilo več možnosti za zaposlitev. Projekt smo zasnovali na vključevanju in povezovanju etičnih in družbeno odgovornih lokalnih ponudnikov z obeh strani meje z namenom skupnega nastopa na trgu. Majhnost posameznega ponudnika ne doseže želene ciljne skupine, skupni nastop ponudnikov pa lahko ustvari prepoznavnost regije in etične oblike turizma. Regijo in destinacijo bomo oglaševali ciljno, tam kjer verjamemo, da se nahajajo ozaveščeni turisti.

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.07.2018 – 31.12.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  923.268,64 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft (vodilni partner)
  • Zavod Marianum Veržej – Center Duo
  • Szakonyfalu Község Önkormányzata
  • Makrobios Panonija so.p., Permakulturni center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k samozadostnosti, Lucova
  • Együtt Sikeres Nováért Egyesület
  • Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p.
  • A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány