MURA RABA TOUR

Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo.

Projekt prinaša celovito in trajno spremembo v turizmu – za ponudnike in uporabnike. Če je železna zavesa nekoč razdvajala, turizem pa preprečevala, bo projekt vse to ne le oživil, ampak postavil na nove temelje. Voda iz Mure sicer ne bo tekla v Rabo in obratno, a na novi čezmejni vodni poti bodo ljubitelji ene uživali v obeh, v raftih in kanujih. Med rekama bodo spoznali poti in skrivnosti upornikov Krucev in zgodovino graničarjev v novi muzejski zbirki postavljeni v obnovljeni stražnici v Čepincih. Ob nekdanji železni zavesi, ki je osnova za nove poti, se bodo sprehajali, jezdili in se zapeljali s konjsko vprego. In vmes prenočili pri katerem od lokalnih ponudnikov ali v kampu ob Rabi, ki ga bomo obnovili. Projekt bo združil nepovezane, nemotivirane in slabše usposobljene ponudnike območja, kjer se je nekoč svet končal, zato so naravni in kulturni potenciali ostali neizkoriščeni, brez promocije in posledično slabe turistične ponudbe z nizkimi prihodki. In da bi se za koga zdaj svet tu lahko tudi začel, bomo ponudnike, ki jih bomo pritegnili in povezali v čezmejno mrežo ter usposobili za sodobno turistično dejavnost, pripravili celovit turistični produkt (TP) Mura Raba tour s 4 programi: vodni, konjeniški, pohodni in kulturni turizem. Za implementacijo TP bomo uporabili ustrezne trženjske poti, (prodajniki in posredniki) ter orodja (sistem ugodnosti), ki bodo omogočila, da bomo lahko uspešno dostopali do ciljnih skupin. Zato se nas je združilo 6 PP, ki podobno gledamo na razvoj turizma in lahko s skupnimi močmi projekt uspešno izpeljemo. S projektom bomo trajno spremenili turistični zemljevid med Muro in Rabo, povezana ponudba številnih možnosti bo območju na obeh straneh mej omogočila številne raznovrstne aranžmaje in kombinacije, od eno- do večdnevnega preživljanja prostega časa, ter celovito doživetje čezmejne regije z edinstveno lokalno turistično ponudbo. Z uveljavitvijo novega TP bodo pridobili vsi, turistične organizacije, ponudniki, prebivalci, turisti.

 

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.11.2017 – 31.08.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  674.566,80 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • PRAK d.o.o. (vodilni partner)
  • KOCLJEVINA – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb
  • Občina Šalovci
  • Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület
  • Csörötnek Község Önkormányzata
  • Orfalu Községi Önkormányzat