E-CONOMY

Institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja

Raven sodelovanja med zbornicami, ter institucijami in organizacijami, ki delujejo na področju regionalnega gospodarskega in teritorialnega razvoja v slovensko-madžarskem obmejnem območju ni zadovoljiva. Posledica tega je minimalno sodelovanje na področju komercialnih dejavnosti ter na področju industrijskih in kmetijskih dejavnosti delujočih  gospodarskih udeležencev. V gospodarstvu obeh držav bi bilo potrebno izkoristiti priložnosti za širitev obstoječih odnosov, zlasti med MSP. Glede naših izkušenj si priložnosti za sodelovanje obe državi iščeta v drugih smereh. Vendar je veliko podobnosti v gospodarstvu obeh držav, udeleženci se običajno soočajo z enakimi ovirami, težavami. Odprava le-teh je naloga institucij in ga je možno doseči le z višjo stopnjo institucionalnega sodelovanja na obmejnem območju.
Naš cilj je povezati izkušnje, znanja in obstoječe dobre prakse teh organizacij ter jih integrirati v usklajen sistem, ki je podprt s strokovno mentorskim programom. Tako povečamo gospodarsko sodelovanje in izkoriščanje prednosti sosedskih odnosov. Realizacija bo prinesla prebojne rezultate, ki bodo našo regijo kmalu spremenile v evropsko središče gospodarskega preporoda.
V okviru projekta bomo obnovili, razširili obstoječi sistem institucionalnega odnosa, ki trenutno deluje v obmejni regiji na področju regionalnega gospodarskega razvoja, ocenili njegove zmogljivosti ter skušali bomo opredeliti potrebe gospodarskih udeležencev v regiji. Ker so oni gradniki gospodarskega razvoja, za izpolnitev teh funkcij potrebujejo informacije ter podporo iz ozadja, ki ga v obmejni regiji z vzpostavitvijo skupne inovativne, madžarsko-slovenske regionalno informacijske in teritorialno razvojne platforme nudimo, ter za katero zagotovimo tudi potrebno usposabljanje. Trajnost sodelovanja bomo zagotovili z vzpostavitvijo mreže info točk in centrov znanja.

 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.01.2018 – 30.06.2019

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  169.954,49 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  •  Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (vodilni partner)
  • Pomurska gospodarska zbornica
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
  • Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.