TELE-KA-LAND

Obmejna doživetja, brezmejne pustolovščine

V naseljih območja je značilna kmetijska dejavnost – v treh partnerskih naseljih iščejo možnost za trajnostni razvoj. Po našem mnenju se na področju nekaterih turističnih storitev, posebej glede programov za družine z malimi otroki kaže pomanjkanje. V številnih primerih je ponudba nekoordinirana, sistem trženja ni dovolj razvit. Potrebno je, da so produkti privlačni na večjih območjih, s tem se za turiste zagotovi večdnevno bivanje. Na te sestavljene izzive je reagiral projekt s tem, da bomo izkoristili rezultate turističnih razvojev prejšnjega projekta partnerjev- 5 Poštnih kočij in razvili v obmejni regiji manjkajoči turistični produkt. Vzpostavili bomo TELE-KA-LAND mrežo Pravljičnih parkov, posledično temu bo regija bolj vabljiva različnim generacijam, na drugi strani pa bomo izkoristili znanja univerze Pannon in v 4 partnerskih naseljih razvili ter uresničili 1-1 prireditev, ki temelji na Pravljičnem parku in lokalnih tradicijah.
Pomembni element projekta je, da bomo z namenom doseganja naših ciljev izvajali marketinško dejavnost na različnih ravneh, dejavnost bo izvajal turistični destinacijski menedžment, ki ga bomo ustanovili. Naloga te organizacije bo, da sporočila v zvezi z novim produktom posreduje potencialnim zainteresiranim. Dejavnost bomo izvajali z najnovejšimi komunikacijskimi sredstvi. O produktu bo izdelana mobilna aplikacija, facebook PPC kampanja, Google AdWords search in diplay kampanja, uporabljali bomo tudi tradicionalna marketinška orodja.
Med delovnimi sklopi načrtujemo za ponudnike storitev tudi usposabljanja, ki manjkajo v območju. S sodelovanjem univerze Pannon bomo organizirali tri usposabljanja : orodja za elektronsko trženje, za vodnike konjeniških tur (OKJ) ter usposabljanje animatorjev.
Strukturna izvedba dejavnosti kaže v eno smer: z novim produktom več gostov, privabiti jih v območje za daljši čas in jim zagotoviti storitve na visoki ravni.

 

 

 

 

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.01.2018 – 31.12.2020

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  399.315,12 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Nagyrécse Község Önkormányzata (vodilni partner)
  • Magyarszerdahely Község Önkormányzata
  • Turistično-Informativni center Moravske Toplice
  • Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
  • Pannon Egyetem