slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

Povzetek projekta odobrenega v okviru 1. roka za oddajo vlog

Obveščamo vas, da smo na spletni strani v razdelku „Projekti“ objavili povzetek projekta odobrenega v okviru 1. roka Javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Zbornik sofinanciranih projektov OP SI-HU 2007-2013

Izvajanje programa čezmejnega sodelovanja OP Slovenija-Madžarska 2007-2013, se tudi na programski ravni počasi zaključuje. Dokaz za dobro delo v preteklem obdobju so gotovo rezultati projektov, ki ste jih izvajali vsi, v sofinancirane projekte vključeni, projektni partnerji.

OBVESTILO O POTEKU 2. ROKA ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 25. julija 2016, ob 12.00 uri potekel 2. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Delavnica za prijavitelje v okviru 2. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 je bila izvedena delavnica, namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska