Objavljena nova verzija navodil za poročanje o napredku projekta!

Objavljena je bila nova verzija (verzija 2) 5. dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki vsebuje navodila za poročanje o napredku projekta.

Nova, vsebinsko nadgrajena verzija vam je na voljo v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (5. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.