PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO!

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO! – Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska in za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska.

Vesele velikonočne praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska želita vesele velikonočne praznike!

Razpis za delovno mesto info točka in regionalni koordinator

Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.

Naredimo lokacije rezultatov projektov InterregSIHU znane!

Začenjamo z novo facebook kampanijo – “Znani/manj znani projekti in lokacije rezultatov InterregSIHU”. Pridružite se nam na potovanju skozi naše projekte.

https://www.facebook.com/InterregSIHU

Vsak teden bomo v obliki fotografije predstavili lokacijo, kjer je bil eden izmed naših projektov aktiven. Ugotoviti morate, kje je bila fotografija posneta in s katerim projektom je povezana. Odgovor zapišite v komentarje na programski Facebook strani. 

Naredimo lokacije projektnih rezultatov  InterregSIHU znane!

Vabljeni da obiščete našo facebook stran

https://www.facebook.com/InterregSIHU. 

OPOMNIK – Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V okviru priprave novega programa Interrg VI-A Slovenija-Madžarska se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Osnutek okoljskega poročila je pripravljen in predstavlja vmesni rezultat presoje.

Postopek CPVO vključuje posvetovanje z javnostjo za kakršne koli pripombe na podano vrednotenje. Vljudno vas prosimo, da z nami delite svoje pripombe in opažanja vezana na predložen Osnutek okoljskega poročila. Pripombe bodo upoštevane pri pripravi končne različice poročila in nato v procesu priprave programa.

Svoje pripombe in opažanja vezana na posamezna poglavja lahko posredujete v angleškem, madžarskem ali slovenskem jeziku. Hvala za vaš čas in sodelovanje.

ODDAJTE SVOJE PRIPOMBE IN OPAŽANJA

Sedaj, ko je pripravljen Osnutek okoljskega poročila k osnutku Interrg VI-A Slovenija-Madžarska, vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC ali na elektronski naslov programa: si-hu.svrk@gov.si. Komentarje lahko oddate do 4. marca 2022.

Prosimo, da nam informacijo o osnutku okoljskega poročila pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-HU 2021-2027 SO V TEKU.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!

Osnutek okoljskega poročila

Povzetek osnutka CPVO SI-HU

Razpis za delovno mesto regionalni koordinator in info točka

Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.

Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V okviru priprave novega programa Interrg VI-A Slovenija-Madžarska se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Osnutek okoljskega poročila je pripravljen in predstavlja vmesni rezultat presoje.

Postopek CPVO vključuje posvetovanje z javnostjo za kakršne koli pripombe na podano vrednotenje. Vljudno vas prosimo, da z nami delite svoje pripombe in opažanja vezana na predložen Osnutek okoljskega poročila. Pripombe bodo upoštevane pri pripravi končne različice poročila in nato v procesu priprave programa.

Svoje pripombe in opažanja vezana na posamezna poglavja lahko posredujete v angleškem, madžarskem ali slovenskem jeziku. Hvala za vaš čas in sodelovanje.

ODDAJTE SVOJE PRIPOMBE IN OPAŽANJA

Sedaj, ko je pripravljen Osnutek okoljskega poročila k osnutku Interrg VI-A Slovenija-Madžarska, vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC ali na elektronski naslov programa: si-hu.svrk@gov.si. Komentarje lahko oddate do 4. marca 2022.

Prosimo, da nam informacijo o osnutku okoljskega poročila pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-HU 2021-2027 SO V TEKU.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!

Osnutek okoljskega poročila

Povzetek osnutka CPVO SI-HU

OPOMNIK! – Sodelovanje v tretjem javnem posvetu čezmejnega programa Slovenija-Madžarska

V procesu priprave Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027 smo dosegli naslednji mejnik. Pripravili smo osnutek programa, ki ga objavljamo na spletni strani in vas vabimo, da nanj podate morebitne komentarje.

Vesele praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želita lepe božične praznike in srečno novo leto 2022!

Razpis za delovno mesto regionalni koordinator in info točka

Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.