Odobreni projekti v okviru četrtega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

V okviru 6. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 23. marca 2018 v Gosztoli na Madžarskem so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 4. roka za predložitev vlog.

ESCAPE – Vabilo na doživljajski dogodek

»Pobeg v zgodovino čarovništva« po točkah strpnosti v občini Lenart.

Razvoj kolesarskih produktov v Čentibi

Zavod za turizem in razvoj Lendava je v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo v petek, 16. marca 2018, pripravil delavnico z naslovom Kolesarstvo – priložnost za razvoj regije na temo razvoja kolesarskih produktov in projektov na obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko.

Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa objavljena nova verzija (verzija 2.0) navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence, ki jo je slovenska nacionalna kontrolna enota v celoti posodobila. Navodila so na voljo skupaj s prilogami in prikazom posameznih sprememb (korigendum). Priporočamo, da se z vsebino nove verzije, kljub objavljenemu korigendumu, podrobneje seznanite, saj vam bo v veliko pomoč pri pripravi poročila o napredku partnerja. Več informacij vam je na voljo na naslednji strani.

 

 

 

Projekt MURA RABA TOUR predstavljen v Evropskem parlamentu

Ekipa vodilnega partnerja je v Evropskem parlamentu slovenskim poslancem predstavila projekt MURA RABA TOUR.

S kosovskimi in makedonskimi predstavniki o izvajanju programov evropskega teritorialnega sodelovanja

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi Organa upravljanja (za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška) na tridnevnem študijskem obisku gosti predstavnike izvajalskih teles čezmejnega programa sodelovanja Kosovo-Makedonija 2014–2020, ki se izvaja v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč.