V okviru 6. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 23. marca 2018 v Gosztoli na Madžarskem so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 4. roka za predložitev vlog. Odobreni projekti so del mozaika uspešnega povezovanja skupnega obmejnega prostora, s čimer partnerji na obeh straneh meje uspešno sodelujejo, s tem pa ohranjajo in promovirajo tudi bogato naravno in kulturno dediščino obmejnega prostora.

V okviru četrtega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 18 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 4 projektne predloge, 1 projektni predlogi so odložili 5 projektnih vlog pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca junija sklenjene pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.

V okviru 1. prednostne osi sta bila odobrena 2 projekta v skupni vrednosti 1.154.633,60 EUR ESRR, in sicer:

  • ETHOS LAND
  • Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu

V okviru 2. prednostne osi sta bila prav tako odobrena 2 projekta v vrednosti 688.803,052 EUR ESRR, in sicer:

  • Folk Music Heritage
  • Green Line

Skupaj bo tako v programu po zaključku prvega, drugega, tretjega in četrtega roka Javnega razpisa vezanih ca. 11,4 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 86,2 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledateSKLEPI_6. OzS.

Razpoložljiva sredstva za naslednji rok najdete v spodnjem grafu.