E-CONOMY – Vabilo na simpozij “Razvoj sodelovanja”

Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala kot vodilni partner projekta E-CONOMY (SIHU142) – institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020. Vas prijazno vabi na simpozij z naslovom: RAZVOJ SODELOVANJA.

ESCAPE – Simpozij strpnosti

V sredo, 23. maja, se bo na Sveti Ani v Slov. goricah v okviru čezmejnega projekta ESCAPE odvijal mednarodni simpozij na temo kulturne dediščine in razvojnih priložnosti v kontekstu zelenega turizma.

Otvoritveni dogodek z novinarsko konferenco projekta “Back in the day”

V petek, 13. aprila 2018, so v rakičanskem dvorcu zastopniki projektnega partnerstva Back in the day s predstavniki medijev, splošne javnosti in drugimi deležniki s področja kulture in turizma kot tudi strokovnjaki, družno prevetrili kulturno dediščino obmejnega območja ter pregledali možnosti njenega ohranjanja v obliki snovanja muzeja na prostem.

USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V torek, 8. maja 2018, je bila v Gosztoli na Madžarskem izvedena delavnica v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje v okviru 5. roka za oddajo projektnih vlog.

V okviru delavnice je udeležencem bilo predstavljeno, kako pripraviti kakovosten projekt z vidika intervencijske logike ter najbolj pogoste napake, ki so se pojavljale pri pripravi doslej prejetih projektov. Seznanjeni so bili s programskimi navodili in smernicami, ki jih morajo upoštevati pri izvajanju aktivnosti v okviru informiranja in komuniciranja. Prav tako je bilo predstavljeno poročanje preko sistema eMS.

V popoldanskem delu sta bila predstavljena dva projekta 2. prioritetne osi predvsem z vidika kako priti do uspešnosti in potrditve projekta. Izpostavljene so bile tudi napake, ki so jih delali v predhodnih prijavah in kje so dobili strokovno pomoč. V nadaljevanju popoldanskega dne je bila organizirana okrogla miza na temo priprave projektov 2. prioritetne osi in kje prihaja do najpogostejših napak. Pri tem smo želeli upravičence dodatno usmeriti v bolj fokusirane projekte in kvalitetnejšo pripravo. Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat prejela dosti koristnih informacij.

Za več informacij o delavnici kliknite tukaj.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

vaš Skupni Sekretariat

 

Otvoritveni dogodek z novinarsko konferenco projekta “HORSE BASED TOURISM – HBT”

Otvoritveni dogodek z novinarsko konferenco projekta HORSE BASED TOURISM, ki je potekal 19. aprila 2018 v RIS Dvorcu Rakičan, je med drugim gostil deležnike, ki se nameravajo priključiti projektu, ko bo v fazi razvoja in izvedbe inovativnih turističnih programov.

Predstavitvena konferenca projekta “e-documenta Pannonica”

V torek, 17. aprila 2018, ob 11. uri se je v baročnem salonu Pomurskega muzeja Murska Sobota odvijala predstavitvena konferenca projekta e- documenta Pannonica, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014-2020, projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.