S potrditvijo štirih projektov vezana vsa razpoložljiva sredstva Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska 2014–2020

Na osmem zasedanju Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska 2014–2020, ki je potekalo v kraju Sormás na Madžarskem, so člani odobrili projekte, predložene v okviru šestega roka javnega razpisa.

Vabilo na strokovni simpozij

V okviru projekta “Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo” z akronimom Mura Raba tour vas vabimo na strokovni simpozij “(NE)ZNANO O KRUCIH”.