ICC Day – Festival Kolesarjenja – Na obeh straneh meje

V okviru projekta “IronCurtainCycling” vljudno vabljeni na dogodek “ICC Day – Festival kolesarjenja”.

Dan evropskega sodelovanja 2019 v Páki na Madžarskem s programom Interreg SI-HU

Páka, 14. september 2019 – Pod pokroviteljstvom Evropske komisije po vsej Evropi že osmo leto zapored potekajo prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja. Dogodki v okviru letošnjega ECday 2019 potekajo pod sloganom “Evropa si ti”, s čimer želimo poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju. Projekti, ki se izvajajo v tem okviru, pomembno vplivajo na kakovost bivanja prebivalcev na obmejnih območjih in prinašajo dolgoročne učinke na področju gospodarstva, turizma, sodelovanja kot tudi ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. Na tem področju je Slovenija s sosednjo državo Madžarsko uresničila že številne uspešne čezmejne projekte, ki tvorijo identiteto obmejnega prostora. Prve rezultate sofinanciranega projekta Iron Curtain Cycling so danes spoznali tudi udeleženci kolesarjenja in pohodov ob slovensko madžarski meji, ki ga je organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za program čezmejnega sodelovanja Slovenije z Madžarsko v obdobju 2014–2020 v sodelovanju s projektnimi partnerji projekta Iron Curtain Cycling.

Skupina 250 udeležencev iz Slovenije in Madžarske se je zbrala v Páki na Madžarskem. Udeležence sta uvodoma pozdravila Dimitrij Pur, direktor Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in mednarodne finančne mehanizme SVRK in podpredsednik Županje Zala g. Csaba Bene, ki je poudaril, da je cilj projekta Iron Curtain Cycling povezati v sistem lokalne in mikroregijske poti, ki se priključujejo na cesto EV13, kot glavno os v smeri S-J, ter s kolesarjem prijaznimi storitvami in dopolnilno ponudbo vzpostaviti povezano CBC kolesarsko destinacijo, obmejno območje pa integrirati v mednarodni sistem EV.

V nadaljevanju so se udeleženci podali na kolesarjenje in pohode po območju med slovensko in madžarsko mejo. Kolesarjem sta bili na razpolago dve turi in sicer krajša 34 km in daljša 80 km. Krajša razdalja je udeležence vodila od kraja Páka preko krajev Szécsisziget–Lovászi,  Máhomfa – Lentiszombathely do kraja Csömödér, kjer so bili udeležencem predstavljeni rezultati projekta GO IN NATURE. 80 km dolga tura pa je udeležence vodila od Páke do slovensko madžarske meje in Dobrovnika, kjer so v okviru projekta TELE-KA-LAND vzpostavili pravljični park. Sledilo je kolesarjenje do naslednjega postanka pri Hadikovi kapeli na lendavskem hribu in naprej preko slovensko madžarske meje do zadnjega postanka v kraju Tenkehegy.

Pohodnikom sta bili prav tako na voljo dve vodeni turi in sicer krajša 5 km in daljša 15 km. Na krajši razdalji so si udeleženci ogledali okolico Páke z obiskom Spominske hiše profesorja Öveges, tradicionalne hiše v kraju Dömefölde, bunkerje iz svetovnih vojn in rimokatoliške cerkve. Daljša tura je ponudila eko-turistično doživetje ob potoku Válicka. Udeleženci so se seznanili z gozdovi okrožja Zala, favno in floro v bližini potoka Válicka.

Po povratku s kolesarjenja in pohodov je bil udeležencem na voljo topli obrok in vrsta spremljevalnih aktivnosti kot so: športne aktivnosti (fanatic jump, teqball, spinning, Fitness park, športna tekmovanja), zdravniški pregledi (merjenje pritiska, nivoja sladkorja v krvi, indeks telesne mase), predstavitev lokalnih produktov,  predstavitev starih koles (velocipedov), prav tako niso manjkale zabavne aktivnosti za otroke.

Dogodek je predstavil lepo priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in seveda druženje predstavnikov različnih institucij in javnosti.

Kot je dejal Dimitrij Pur, Direktor, Vodja  Organa upravljanja, številnih čezmejni projekti so plod sodelovanja madžarskih in slovenskih partnerjev, današnjega dogodka pa brez sodelovanja in Interreg programa ne bi uspeli izvesti.  Sodelovanje je ključno za medsebojno spoznavanje in dvig zaupanja v čezmejnem območju ter nas vse skupaj miselno bogati.  Sodelovanje se ne zgodi kar tako, ampak se gradi postopoma. Zavedamo se, da bodo vedno obstajali skupni izzivi, ki presegajo državne meje, zato sodelovanju med sosedi ni alternative. Projekti Iron Curtain Cycling, GO IN NATURE in TELE-KA-LAND, ki bodo danes predstavljena dokazujeta, da se sodelovanje v praksi izplača, zagotavlja  prepoznavnost projekta in večje število obiskovalcev, kot  če bi aktivnosti izvajale nepovezano, samo na eni strani meje. Tudi namen današnjega dogodka je sodelovanje, vsako leto večje število udeležencev pa dokazuje, da obstoja velika naklonjenost čezmejnem sodelovanju. Tudi zato sodi čezmejni program med Slovenijo in Madžarsko po porabi sredstev v vrh najuspešnejših programov na ravni EU. Program sodelovanja se bo nadaljeval v obdobju 2021- 2027 in  verjamem da bomo skupaj prišli do  najbolj učinkovitih rešitve za skupne izzive čezmejnega območja.

Slike dogodka si lahko ogledate tukaj.  

Video dogodka si lahko ogledate tukaj.

Novico o dogodku na TV AS si lahko ogledate tukaj.

Novico o dogodku na Zalai Krónika si lahko ogledate tukaj.

Novico o dogodku na Lenti TV si lahko ogledate tukaj.

NE POZABITE SE PRIJAVITI! PRIDRUŽITE SE NAM NA DRUŽINSKEM KOLESARSKEM DOGODKU – ROK PRIJAVE JE 10. SEPTEMBER 2019!

NE POZABITE SE PRIJAVITI! PRIDRUŽITE SE NAM NA DRUŽINSKEM KOLESARSKEM DOGODKU – PRIJAVITE SE PRED 10. SEPTEMBROM 2019!

OPOMNIK! BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO! – Javni natečaj – Najboljši projekti Interreg SI-HU

Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (CP SI-HU) objavlja javni natečaj za prijavo na naziv najboljši projekt SI-HU. Prvi rok za oddajo vlog je 30. september 2019.