OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA PROGRAMIRANJE 2021-2027

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za strokovno pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027.

Glavni cilj tega javnega naročila je pridobiti zunanjega izvajalca, ki bo izdelal Interreg program Slovenija-Madžarska 2021-2027 na podlagi celovite teritorialne in socio-ekonomske analize programskega območja Slovenija-Madžarska in na analizi temelječe programske strategije ter nudil strokovno pomoč Delovni skupini za programiranje v postopku programiranja vse do predložitve in odobritve zadevnega programa s strani Evropske komisije.

Javni razpis v slovenskem jeziku je objavljen na Portalu javnih naročil na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=334138.

Razpisna dokumentacija (izvirnik v slovenskem jeziku in prevod v angleški jezik) je na voljo na sledeči povezavi: razpisna dokumentacija.

V primeru neskladij med slovenskim in angleškim besedilom razpisne dokumentacije je zavezujoča izvirna dokumentacija v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo ponudb je 21. avgust 2020 do 9. ure.

Interreg letos praznuje 30 let

Interreg skupnost letos praznuje svojo 30-letnico. Vezano na to so v teku številne zanimive aktivnosti katerih osrednji namen je promocija osrednjih tem sodelovanja.