Entries by alesmr

Poslovanje programskih struktur programa v razmerah COVID-19

Obveščamo vas, da bodo zaposleni v okviru Organa upravljanja in Skupnega sekretariata čezmejnega programa Interreg SI-HU zaradi izrednih okoliščin vezanih na izbruh koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19, od ponedeljka, 16. 3. 2020 pa vse do preklica, delo opravljali od doma. S tem želimo zagotoviti, da bi programske zadeve kljub nastalim okoliščinam potekale čimbolj nemoteno.