Vesele praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želita lepe božične praznike in srečno novo leto 2022!

Razpis za delovno mesto regionalni koordinator in info točka

Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.

Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v tretjem javnem posvetu čezmejnega programa Slovenija-Madžarska

V procesu priprave Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027 smo dosegli naslednji mejnik. Pripravili smo osnutek programa, ki ga objavljamo na spletni strani in vas vabimo, da nanj podate morebitne komentarje.