Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želita lepe božične praznike in srečno novo leto 2022!