11 od 46 projektnih vlog v okviru prvega roka za oddajo je administrativno ustreznih

graf2siV petek, 12. februarja 2016, se je zaključil prvi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 46 projektnih vlog. Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen je 11 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Te vloge so bile nato ocenjene z vidika kakovosti.

Projekti, ki niso prestali preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, imajo možnost za ponovno oddajo dodelane projektne vloge. Naslednji rok za oddajo projektnih vlog je 25 julij 2016.

si

Tukaj lahko najdete zbrane najbolj pogoste napake, ki so bile ugotovljene pri preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti prispelih projektnih vlog.

Razpis za delovno mesto regionalni koordinator in info točka

Job vacancyThe Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.

 

Kraj zaposlitve: Szombathely

Delovni čas: 8 ur

Trajanje pogodbe o zaposlitvi: za določen čas največ 5 let

Podrobnosti o razpisu, razpisnih zahtevah, merilih za ocenjevanje in stopnjah izbirnega postopka v javnem razpisu za delovno mesto so na voljo v pripetem dokumentu.

CV (po predlogi evropskega življenjepisa je na voljo na: https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) in motivacijsko pismo (največ ena stran) je treba vložiti v angleškem in madžarskem jeziku na e-poštni naslov najkasneje do 18. maja 2016: szpiallas@szpi.hu.

Job vacancy_Szombathely_26042016