11 od 46 projektnih vlog v okviru prvega roka za oddajo je administrativno ustreznih

graf2siV petek, 12. februarja 2016, se je zaključil prvi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 46 projektnih vlog. Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen je 11 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Te vloge so bile nato ocenjene z vidika kakovosti.

Projekti, ki niso prestali preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, imajo možnost za ponovno oddajo dodelane projektne vloge. Naslednji rok za oddajo projektnih vlog je 25 julij 2016.

si

Tukaj lahko najdete zbrane najbolj pogoste napake, ki so bile ugotovljene pri preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti prispelih projektnih vlog.