4. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo 4. razpis za predloge B-solutions. Razpis bo odprt do 11. marca in tudi tokrat naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA.