34 od 43 projektnih vlog v okviru drugega roka za oddajo je administrativno ustreznih

V ponedeljek, 25. julija 2016, se je zaključil drugi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 43 projektnih vlog. Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen je 34 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Teh 34 projektnih vlog je sedaj predmet ocenjevanja kakovosti.

Projekti, ki niso prestali preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, imajo možnost za ponovno oddajo dodelane projektne vloge. Naslednji rok za oddajo projektnih vlog se predvideva v mesecu februarju 2017.

si.docx