Entries by jasmina

Razpis za delovno mesto info točka in regionalni koordinator

Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.

Razpis za delovno mesto regionalni koordinator in info točka

Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.

Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021–2027 se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Sedaj, ko je pripravljen osnutek okoljskega poročila k osnutku Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027, vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, da izrazijo svoje mnenje.